TisíciHRAn

Skupina TisíciHRAn se věnuje dokumentárnímu a autorskému divadlu. V současné době jsou tématem naší tvorby významné momenty dvacátého století, které ovlivňují i životy dalších generací. Nahlížíme na ně optikou skutečných osudů a příběhů, jejichž pamětníky a současně interprety jsou ti, kdo byli v té které době dětmi. Chceme ukazovat dějiny skrze konkrétní osudy těch, kdo je zažili a nahlížet události z různých úhlů pohledu. Poskytujeme tak dětem, kterým zejména jsou naše inscenace určeny, podněty pro rozvíjení kritického myšlení.

TisíciHRAn uvádí svá představení ve Werichově vile na Kampě.

Tvůrčí skupina TisíciHRAn vznikla v r. 2016 při práci na divadelní inscenaci Fialky a mejdlíčka. Zakládajícími členy skupiny TisíciHRAn jsou Tereza Durdilová, Eva Čechová a Tereza Vohryzková. Eva Čechová se věnuje autorskému divadlu, herectví, vypravěčství, klaunérii, skupinové improvizaci a umělecké pedagogice. Tereza Durdilová se zabývá dokumentárním a autorským divadlem, scénografií, site specific projekty. Tereza Vohryzková má bohaté zkušenosti s občanskými a tvůrčími projekty, které se věnují otázkám veřejného prostoru a komunitního života.

Tvorba pro děti v podstatě dokumentuje životní etapu, kterou momentálně prožíváme. Všechny totiž máme děti na prvním stupni školní docházky. Máme dojem, že divadelních představení, která jsou zaměřena na školní děti s cílem sdílet s nimi zkušenosti a bezprostředně přiblížit dějinné události, je nedostatek. A zejména těch založených na dokumentárním divadle, tzn. vyprávění očitých svědků. Divadlo považujeme za ideální prostředek, jak povzbudit a nasměrovat přemýšlení dětí o světě. Chceme jim zprostředkovat pohled na minulost z různých úhlů a vést je k tomu, že nad každou předkládanou pravdou je třeba přemýšlet. Ukazovat jim divadlo jako prostředek nejen umělecké, ale i občanské komunikace.

V současné tvorbě TisíciHRAnu se naše dramaturgická linie zaměřuje na mapování jednotlivých dekád dvacátého století od 40. let po současnost, které ovlivňují životy dalších generací a které bychom chtěly přiblížit dětem. Na dějinné události nahlížíme optikou skutečných osudů a příběhů, jejichž pamětníky a současně interprety jsou ti, kdo byli v té které době dětmi. Jejich pohled na významné události se tedy od toho oficiálního značně liší. Chceme poukázat na absurdní rozpětí mezi oficiálními ideologiemi a skutečným každodenním životem a poskytnout tak dětem podněty pro orientaci v složitých dobách minulých, jejich prostřednictvím se lépe vyznat i v té současné.  

Naším cílem je objevování vlastních divadelních přístupů odvíjejících se z práce s neherci-nositeli příběhů i našeho autorského zaměření. Chceme kloubit dokumentární a autorské přístupy a vytvářet tak divadelní inscenace s důrazem na témata zúčastněných a jejich osobnostní přínos. Zajímá nás osobní a rodinná historie v kontextu dějin.