PRO ŠKOLY

TisíciHRAn vytváří sérii dokumentárních inscenací zvanou Historie 20. století pro školní děti. Chceme dětem a dospívající mládeži prostředkovat minulost z různých úhlů pohledu a snad i probudit zájem o vyprávění jejich rodičů a prarodičů. Naše představení uvádíme v komorním divadelním prostoru Werichovy vily na Kampě. http://www.werichovavila.cz/ Jsou připravovány v souladu s RVP PV. Nabízíme také možnost přijet za vámi do školy či jinam. Představení jsou hodně flexibilní, nutné je jen zatemnění prostoru kvůli projekci.

Naše inscenace laskavým a humorným způsobem upozorňují na mechanismy, které se v dějinách opakují. A kladou si za cíl, aby se vzpomínky na absurdity všedního dne rozpjaté mezi soukromým životem a oficiální ideologií dostaly k dalším generacím. Probouzíme v dětech a mladých lidech otázky, na které učebnice nestačí, proto po každém představení probíhá krátká debata s pamětníky-protagonisty. Naše inscenace jsou vhodná i jako rodinná představení.

 

Nabídka pro I. a II. stupeň ZŠ

FIALKY A MEJDLÍČKA – DĚTSTVÍ POD RUDOU HVĚZDOU

Předměty:   dějepis, český jazyk, občanská výchova

délka představení: 60 min + 20 min diskuse

cena:  130 Kč / osobu

 

Nabídka zejména pro střední školy, možný i II. stupeň ZŠ (lépe 8. a 9.třída)

TANKY NA PLOVÁRNĚ – DOSPÍVÁNÍ V 60.TÝCH LETECH

Předměty:   dějepis, český jazyk, občanská výchova

délka představení: 80 min + diskuse

cena: 130 Kč / osobu

 

Kontakt: Werichova vila:   http://www.werichovavila.cz/programy/

rezervace@werichovavila.cz

TisíciHRAn:   Tereza Durdilová     777833628

Eva Čechová           777013711

                       tisicihran@gmail.com