PRO ŠKOLY

TisíciHRAn vytváří sérii dokumentárních inscenací zvanou Historie 20. století pro školní děti. Chceme dětem a dospívající mládeži prostředkovat minulost z různých úhlů pohledu a snad i probudit zájem o vyprávění jejich rodičů a prarodičů. Naše představení uvádíme v komorním divadelním prostoru Werichovy vily na Kampě. http://www.werichovavila.cz/ Jsou připravovány v souladu s RVP PV.

Nabídka pro I. stupeň ZŠ (1.- 5. třída)

FIALKY A MEJDLÍČKA – DĚTSTVÍ POD RUDOU HVĚZDOU

Inscenace laskavým a humorným způsobem upozorňuje na mechanismy, které se v dějinách opakují. A klade si za cíl, aby se vzpomínky na absurdity všedního dne rozpjaté mezi soukromým životem a oficiální ideologií dostaly k dalším generacím. Probouzíme v dětech otázky, na které učebnice nestačí, proto po každém představení probíhá krátká debata s pamětníky-protagonisty.

Předměty:   dějepis, český jazyk, občanská výchova

délka představení: 60 min + 20 min diskuse

cena:                      100 Kč / osobu

Termíny představení: 1.10., 7.11., 8.11. –  vždy od 10h 

a také 23.10. od 19h ve Werichově vile pro veřejnost

Nabídka pro II. stupeň ZŠ a střední školy

PROTENTOKRÁT – PRAHA VE 40. TÝCH

Dokumentární inscenace, kde nám jsou průvodkyněmi Prahou 40. let pamětnice Ilse Dolanská a Eva Warausová. Nechají nás nahlédnout do dvou rozdílných osudů doby Protektorátu. Autentická vyprávění jsou podpořená divadelními a filmovými prostředky, v projekcích uvidíte dokumentární filmy, fotografie z rodinných alb a filmově zpracované příběhy pamětnic natočené pro účely představení.

Představení je vhodné pro diváky od 8 let, nejlépe od 5. třídy a pro druhý stupeň ZŠ, ale i jako rodinné představení atd. Po představení následuje krátká debata s pamětnicemi.

Předměty:   dějepis, český jazyk, občanská výchova

délka představení: 60 min + 20 min diskuse

cena:                      100 Kč / osobu

Termíny: 3.10. –  15h

                4.10. –  10h

               23.10. – 10h

               8.11. –   15h

               9.11. –   10h

Kontakt: Werichova vila:   http://www.werichovavila.cz/programy/

Jana Ripplová  rezervace@werichovavila.cz

TisíciHRAn:   Tereza Vohryzková  777235079

Eva Čechová           777013711

                     tisicihran@gmail.com