KURZY

KURZY TISÍCIHRANU

Pro děti a mládež

IMPROTEENS

Chceš-li trénovat svou schopnost pohotové reakce a zároveň najít v sobě vždy klid na odpověď s nadhledem a humorem, přijď si užít divadelní trénink spolupráce a souhry s trochou adrenalinu. Naučíš se mnoho o sobě i o partnerství na jevišti, ale hlavně si užiješ radost ze hry.

ČÁRY

Otevři dveře představivosti!

Budeme tvořit fantastické světy nejen na papíře, ale zároveň je společně oživovat v prostoru. Budeme tvořit obrázky, vyprávět příběhy a inspirovat se navzájem. Vyzkoušíme si týmovou práci. Své příběhy a pocity vyjádříme pomocí výtvarných technik, her, cvičení i divadelní improvizace.

 

Pro dospělé (pro pedagogy a nejen pro ně)

DIVADELNÍ IMPROVIZACE

Divadelní improvizace rozvíjí schopnost spolupráce, partnerství, souhry, aktivního naslouchání a reakce, probouzí fantazii a skryté možnosti našeho projevu. Upevňuje sebevědomí, schopnost rozhodování a řešení konfliktů. Cestou praktických cvičení zaměřených psychosomaticky aktivuje pohotovost, všímavost, flexibilitu, umění reagovat na změnu a poradit si v nepřipravené situaci, která vzniká teď a tady v interakci se spoluhráči. Ale hlavně: improvizace celkově občerstvuje ducha a vnáší do života radost ze hry! Proto může být přítomnostní technikou, která zvláště učitelům pomáhá předejít syndromu vyhoření.

Tvůrčí dílna reaguje na zvyšující se potřebu současné doby rozvíjet živou komunikaci. Nabízí zásobník improvizačních her a cvičení a metodiku jejich používání ve výuce pro učitele jazyků, literárně dramatických aktivit a obecně v práci se skupinou.

Improvizace spojuje rodinu a pomáhá nám vidět druhého jinak – spíše lépe!

Užijte si divadelní improvizaci jako trénink partnerství! Znáte svého životního partnera ve hře? Objevte vaši svobodnou jevištní existenci a možnost dozvědět se více o sobě navzájem. Nové nastavení vztahů přinášejí také improvizace s ostatními rodinnými příslušníky. Učí nás nacházet další cesty komunikace mezi rodiči a dospívajícími dětmi. Odvažte se!

VYPRÁVĚNÍ MALBOU

Propojte své talenty! Objevte průsečíky výtvarné a divadelní tvorby. V dílně budeme používat jak výtvarné, tak psychosomatické postupy i práci s osobním projevem. Budeme vytvářet malby, vyprávět příběhy, inspirujeme se navzájem a vyzkoušíme si i týmovou práci na výsledném díle. Své příběhy a pocity zpracujeme pomocí výtvarných technik, her, cvičení i divadelní improvizace. Prohloubíme tak svoji zkušenost s propojováním disciplín v tvůrčím a potažmo i pedagogickém procesu. A hlavně si užijeme chvíli svobodné tvorby, sdílení zkušeností i přátelského porozumění.

 

STOPAŘI PŘÍBĚHů

Ponořme se společně do historie!

Prostřednictvím postupů dokumentárního a autorského divadla se účastníci ponoří do vyprávění. Autentické příběhy zpracují pomocí her, divadelní improvizace a výtvarných technik. Získají tak zkušenost s postupy dokumentárního divadla i živým vyprávěním obohacenou o psychosomatický přístup a týmovou práci na výsledném tvaru.

Pedagogové si díky inspiraci postupy dokumentárního a autorského divadla inovují své dosavadní pedagogické prostředky. Psychosomatický přístup pomáhá rozvinout také individuální schopnosti k veřejnému vystupování a kreativní týmové spolupráci.

 

Těšíme se na vás!
Kurzy pořádáme ve spolupráci s Ateliérem živé pedagogiky a tvorby, Husova 9, Praha 1. 
více na www.živápedagogika.cz